Vì sao phải tạo mối quan hệ?

“Tạo dựng quan hệ là lôi kéo bằng mánh khóe” Tạo dựng quan hệ được định nghĩa trong cuốn sách này về cơ bản không mang tính cá nhân mà là hoạt động quan hệ. Điều đó có nghĩa là bạn gặp gỡ một ai đó rồi kết giao với họ. Những người tạo dựng … [Read more…]

Chớ gây khó dễ với chính quyền

Câu nói “Khách hàng là thượng đế” chính là do park hill park 6 những nhà kinh doanh và dịch vụ đưa ra, cũng chính là để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Cho nên, quyền lợi của người tiêu dùng chẳng những trở thành thần bảo hộ cho họ mà còn cần … [Read more…]