Month: March 2015

Vì sao phải tạo mối quan hệ?

“Tạo dựng quan hệ là lôi kéo bằng mánh khóe” Tạo dựng quan hệ được định nghĩa trong cuốn sách này về cơ bản không mang tính cá nhân mà là hoạt động quan hệ....

Chớ gây khó dễ với chính quyền

Câu nói “Khách hàng là thượng đế” chính là do park hill park 6 những nhà kinh doanh và dịch vụ đưa ra, cũng chính là để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng....
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow