Doanh nghiệp triển vọng

4-4-6d6bb

Nếu như đối với tổ chức hiện hành, dù doanh nghiệp hay tổ chức dịch vụ công, điểm nhấn của thuật ngữ quản lý khởi nghiệp nằm ở hai chữ khởi nghiệp , thì trong doanh nghiệp triển vọng, điểm nhấn của thuật ngữ này lại nằm ở hai chữ quản lý . Nếu như … [Read more…]