KẾ HOẠCH BÁN HÀNG ĐỊNH GIÁ

Price

Để định giá sản phẩm Sky A900 xách tay  nhiều công ty chỉ đơn giản cộng tổng mọi chi phí và tự ý thêm vào một mức lợi nhuận nhất định để trở thành giá của sản phẩm. Cầu hỏi đặt ra: Liệu giá do họ định ra có giúp công ty đạt mức lợi nhuận biên tối đa? Về … [Read more…]