Bill Gate làm việc như thế nào

Các bản báo cáo nói trên được thiết kế theo một khuôn thức duy nhất bao gồm hai phần chính : tình hình hiện tại của dự án, và những vấn đề nghiêm trọng đang đe dọa dự án. Do đó qua các bản báo cáo này, Bill sẽ nắm được toàn bộ những gì đang xảy ra và những rắc rối nào cần phải giải quyết ở mức độ rất chi tiết.

Bill gate làm gì?
Hầu như trong mọi công ty phần mềm các bản báo cáo tình trạng về mỗi dự án đều phải kèm theo một mục được gọi là “Top ten nguy cơ” tức mười nguy cơ hàng đầu đang đe dọa dự án. Tuy không phải lúc nào cũng có đủ mười nguy cơ nhưng mục đích của chúng rõ ràng là để xác định rõ được những nguy cơ chính và báo động cho cấp trên biết càng sớm càng tốt.

Thật đáng buồn là trong đại đa số các công ty các nhà quản trị cấp cao tuyệt đối không hề có một ý niệm gì về những sự việc đang xảy ra dưới quyền của họ. Vả lại họ cũng thực sự không muốn biết về những sự việc này. Sau nhiều năm chỉ thường xuyên được nghe báo cáo rằng mọi việc đều trôi chảy tốt đẹp họ rất lo sợ khi phải tìm hiểu ra sự thật về nguồn gốc của những trục trặc, thất bại trong công việc.
Và nếu vậy thì những quyết định được đưa ra bởi các nhà quản trị cấp cao này trong trường hợp may mắn nhất sẽ không gây tổn hại tới những công việc đang được thực hiện ở cấp độ dự án. Tuy nhiên nhiều khi những quyết định kiểu này lại có thể thực sự làm trầm trọng thêm những rắc rối bởi vì các nhà quản trị nói trên thậm chí không hề nhận thức được về những rắc rối này. Vả lại mối quan tâm hàng đầu trong nhiều công ty nói chung là phải tìm cách che dấu các rắc rối, không được để cho các nhà quản trị cấp cao hơn biết về chúng do đó việc giải quyết các rắc rối này không được chú trọng lắm. Thậm chí nếu như có các giải pháp thì đôi khi người ta cũng không dám thử bởi vì họ sợ có thể làm cho các nhà quản lý cấp cao hơn để ý. Ta hãy thử so sánh tình trạng trên với thực tế đang diễn ra tại Microsoft. Trước tiên tất cả các nhà quản trị nằm trong hệ thống quản trị, từ cấp độ dự án lên cho tới Bill và kể cả Bill, dều nhận thức được về mỗi rắc rối nghiêm trọng tồn tại trong mỗi dự án mà họ đang chịu trách nhiệm. Do đó những quyết định của họ đưa ra đều được cân nhắc dựa trên thực tế – đó chính là những vấn đề rắc rối khác nhau mà họ đang phải trực tiếp đối mặt.
Điểm khác biệt thứ hai là tại Microsoft, có tồn tại một áp lực từ phía cấp trên buộc mọi người phải chú trọng tới các rắc rối đồng
thời cấp trên cũng tích cực hỗ trợ để có thể giải quyết các vấn dề. Điều này đã khuyến khích mọi người nhanh chóng khắc phục những vấn đề rắc rối mà họ đang phải đối mặt và nó cũng cung cấp được các sự trợ giúp khi cần thiết để giảm thiểu nguy cơ rủi ro của mỗi dự án. Nó giống như  mua  một chiếc dong ho dep gia re vậy

 

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow