Khác biệt hóa và phát triển thương hiệu

Định giá thâm nhập

Trong quá khứ, sự thiếu vắng cạnh tai facebook tranh và nỗi lo sợ bị thôn tính sản phẩm đã làm cho số lượng sản phẩm ít và kém đa dạng. Cùng với sự chuyển đổi sang dạng số, những nhà khai thác và phân phối hàng đầu tìm cách thâm nhập thị trường bằng giá cả. Với người bán hàng, doanh số lớn giúp giảm chi phí đơn vị. Để tăng thị phần, các nhà khai thác đã đưa ra các bảng cước phí hàng tháng thấp hơn và nâng phí sử dụng lên. “Bảng cước phí thoại linh hoạt” đem lại mức giá tối ưu nhất.

Đặc trưng hóa từng kênh

Việc thúc đẩy cạnh tranh dẫn tới sự gia tăng,tai facebook ve dien thoai sự thống nhất và sự phân đoạn các kênh. Vào cuối những năm 1990, những nhà khai thác và phân phối di động hàng đầu đã cố gắng thu hút và giữ khách hàng là người sử dụng cuối cùng, qua các kênh tiếp thị hỗn hợp phức tạp. Khi nhà khai thác trở nên vững chắc, quyền lực đàm phán được củng cố làm cho họ trở nên liều lĩnh hơn, và họ bắt đầu áp dụng nhiều áp lực giá hơn lên những người bán hàng, đưa ra các đặc tính độc tài và thúc đẩy phát triển thương hiệu.

Phát triển thương hiệu trong thương mại quốc tế - Phat trien ...

Khác biệt hóa và phát triển thương hiệu

Để tiếp xúc được với thị trường đại chúng, các nhà phát tải facebook triển thị trường phải tránh hình ảnh giới trẻ nghịch ngợm. Khi mà công nghệ sản phẩm và chất lượng dịch vụ của các đối thủ trở nên đồng nhất, nhãn hiệu trở thành cơ sở cạnh tranh của sự khác biệt hóa. Vì các nhà cung cấp đã thực hiện toàn cầu hóa hoạt động của họ trước các nhà khai thác, họ là những người đầu tiên sử dụng nhãn hiệu toàn cầu, nhưng các nhà khai thác đã theo sát nút, ví dụ câu chuyện của Orange SA (hộp 2.3). Trong số những nhà sản xuất GSM, Nokia, kẻ đến sau, là công ty đầu tiên tạo nên một “hướng tiếp cận thống nhất” trong khu vực Triad.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow