Kiểu người với lòng tự trọng

Kiểu người có vẻ có lòng tự trọng cao
> Biết tập trung cho những lợi ích lâu dài và biết nghĩ cho người khác, có bản lĩnh để vượt qua mong muốn tư lợi.
> Trong trường hợp cảm giác bị nguy hiểm không ở mức quá thấp, tâm trạng cũng không ảnh hưởng nhiều tới suy nghĩ của họ.
> Trong trường hợp không có quá nhiều hứng thú (đế làm điều đúng đắn), lòng tự tin trong họ thường chi xoay quanh mức độ hứng thú và cũng không chiếm nhiều suy nghĩ của họ. Ví dụ: thường người nào đó buồn bã thì họ chỉ còn một hứng thu duy nhất đó là gọi điện thoại iphone 5 lock Nhật cho người yêu và kể hết những nỗi buồn bao vây.

suy-nghi-ve-long-tu-trong
Kiểu người này nhận thức được thực tế vấn đề và không để cảm xúc cá nhân chi phối sự nhận thức ây của họ. Những đánh giá của họ đa chiều, không bị phiến diện và không tập trung vào bản thân. Họ tư duy tích cực và có thể cho nhiều hơn nhận, không thô lỗ hay vội vàng. Vì kiểu người này không cần phải chứng tỏ bản thân nên họ rất tập trung và không đê’ ý tới việc tư lợi. Họ tập trung vào việc tổng hợp thông tin để ra quyết định đúng và ít quan tâm tới việc mình đang biểu hiện thế nào. Khi lòng tự trọng càng cao, họ càng có ý chí kiên định, quyết thực hiện điều đúng đán cho dù điều đó có bắt họ phải hy sinh lợi ích cá nhân.
Kiểu người có vẻ có lòng tự trọng thấp
> Tập trung vào các ham muốn nhất thời và thường là vì tư lợi.
> Tâm trạng lấn lướt lòng tự trọng, chi phối mọi thứ.
> Mức độ tự tin tỷ lệ nghịch với hứng thú, không chiếm nhiều phần trăm trong suy nghĩ đủ đê’ trở thành yếu tố gây ảnh hưởng lớn.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow