Nghiên cứu cho một chiến dịch Internet

Bạn nên truy cập vào www.emarketer.com, đây là một nguồn nghiên cứu trên Internet. Paul Iagnoco, Giám đốc Chiến lược kỹ thuật số toàn cầu tại tập đoàn Kellogg S, cho biết, “Với các bài báo, biểu đồ và các bản phần tích, eMarketer là một thư viện các nguồn dữ liệu đẩy đủ nhất cho chúng ta. Nó có sức mạnh chi phối – khẳng định các xu hướng và tạo ra sự tin cậy.
Một nguổn khác là doubleclick.com. Đội nghiên cứu của công ty này có thể cung cấp cho khách hàng các kiến thức chuyên sâu về các xu hướng trong ngành cũng như các tiêu chí và thước đo hiệu quả quảng cáo. Nó cung cấp cho khách hàng những phần tích vể chiến dịch quảng cáo các sản phẩm như vega a870 , quản lý các dự án nghiên cứu mang tính cá nhàn và cung cấp các khóa đào tạo các buổi thuyết trình mang tính thực hành nhất.

marketing_chien_luoc.jpg
Một công ty mới có tên Omniture (www.omniture. com) cung cấp cho khách hàng dữ liệu truy cập như nó đang diễn ra trong thực tế, theo dõi mọi thứ từ số lượng người truy cập vào một trang web đến việc họ từ đâu đến và truy cập vào trong bao lâu. Google và một số nhà cung cấp dịch vụ mạng cũng cung cấp cho khách hàng những loại thông tin tương tự. Qụantcast (www.quantcast.com) cho phép bạn thu thập được số liệu thống kê lượt truy cập vào trang web của bạn và hiện nay họ có thể đưa bạn vào những trang web để gặp đúng đối tượng truy cập của bạn.
Dưới đây là bảng công việc để bạn viết ra các mục tiêu và chiến lược cho kế hoạch nghiên cứu của mình. Trong bảng này, bạn liệt kê ra tất cả các mục tiêu định lượng được từ các phần khác của kế hoạch và cách bạn sẽ kiểm soát chúng. Hãy chắc chắn rằng bạn đưa những con số vào các mục tiêu của mình, do đó bạn có thể tính toán việc liệu mình đang tiến đến mục tiêu hay không? Nếu đang đi chệch hướng, bạn nên cần nhắc việc thay đổi các chiến lược.

Kế hoạch nghiên cứu: Các mục tiêu và chiến lược marketing vega a870
Mục tiêu
1
2
3.
4
5
6
Chiến lược
1
2
3
4
5
6

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow