Người phụ trách ban quản lý cần chú ý 3 vấn đề sau khi xây dựng ban quản lý

1. Tránh thiếu dân chủ
Doanh nghiệp càng ưu tú thì uy tín và quyển lực của lãnh đạo doanh nghiệp càng cao, lúc này nếu hy vọng bản thân người lãnh dạo có thể tự kiểm soát được mình là điểu khó. Người phụ trách ban quản lý cẩn chủ động xây dựng cơ chế ra quyết sách của ban quản lý, phát huy được vai trò kiểm soát của ban này, nếu không sẽ dễ xảy ra tình trạng thiếu dân chủ, độc tài của người lãnh đạo khi đưa ra bất kỳ chiến dịch kinh doanh iphone 5 bản lock. Liễu Truyển chí từng quy định, việc lớn của công ty phải thông qua bàn bạc, mỗi thành viên của ủy ban chấp hành đểu phải biết.
Ban quản lý có bất đồng vể những vấn đề trọng đại là chuyện bình thường, người phụ trách ban quản lý cần khéo kết nối để đạt được sự đồng thuận trong ban quản lý chứ không phải làm theo kiểu độc tài. Việc kết nối để hiểu biết lẫn nhau phải được tiến hành độc lập, lấy văn hóa doanh nghiệp làm cơ sở, theo “phương pháp luận”, đầy là phương pháp tư duy và giải quyết vấn để; có bất đổng nghiêm trọng cẩn dựa theo “giá trị quan cốt lõi” để xác định, đây là tiêu chuẩn cao nhất. Sau khi đã định xong nguyên tắc, lại cẩn từng bước định ra nguyên tắc nhỏ hơn, rồi bàn đến những vấn để cụ thể mới có thể giải quyết được.

Người phụ trách ban quản lý khi dùng quyền phải thận trọng, khi có bất đồng với ý kiến của cấp dưới, nếu mình cũng không nắm vững việc này, còn cấp dưới lại nói có lý thì phải tôn trọng ý kiến của cấp dưới để ra quyết sách, sau đó hãy lật lại vấn đề.
Từng có một nữ doanh nhân người đứng đầu công ty chuyên bán iphone 5 lock nói vể phương pháp làm việc là: tôi chưa hiểu mà anh đã hiểu thì cứ theo cách làm của anh, tôi chịu trách nhiệm; tôi hiểu còn anh chưa hiểu, hãy theo cách làm của tôi, tôi chịu trách nhiệm; tôi chưa hiểu và anh cũng vậy, thì theo cách nghĩ của anh mà làm, trách nhiệm vẫn do tôi chịu. Đây là một phương thức làm việc rất hay của lãnh đạo.
2. Huy động toàn bộ tính tích cực của thành viên ban quản lý
Liễu Truyền chí cho rằng, chỉ khi huy động hết thái độ tích cực của thành viên ban lãnh đạo, mới có thể thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Vê’ phương diện này tất cả quyết định đều ở người phụ trách ban lãnh đạo, người phụ trách phải quan tâm đến tính tích cực làm việc của thành viên ban quản lý mình giống như cách quan tâm đến trẻ nhỏ vậy.
Đầu tiên phải khiến thành viên ban quản lý hiểu mối quan hệ giữa anh ta và chiến cuộc, tạo cảm giác sứ mệnh và tự hào của thành viên ban quản lý. Thành viên ban quản lý phải được phân công, trao quyển phụ
trách một hoặc một số nghiệp vụ nào đó, không nên dùng các thành viên trong ban quản lý như thư ký hay trợ lý của người phụ trách, chỉ có trao quyển mới có thể kích thích trách nhiệm của ban quản lý.
Tiếp đến phải làm cho từng thành viên ban quản lý đểu được tham gia vào việc quyết sách, chứ không phải chấp hành quyết sách. Với những quyết sách do mình tham gia để xuất, tự nhiên họ sẽ đầu tư tâm huyết để thực hiện nhiểu hơn, sâu hơn. Kinh nghiệm của tôi là, cuộc họp quyết sách là cuộc họp nghiệm chứng của người lãnh đạo chứ không phải là cuộc họp để thảo luận tìm kiếm quyết sách, điếu này rất quan trọng. Người lãnh đạo không thể vứt bỏ trách nhiệm quyết sách của bản thần, bất cứ tình huống nào cũng không được lấy cách nghĩ của người khác thay cho tư duy của mình, bản thân phải nghĩ thật kỹ trước từng quyết sách, nhưng khi hình thành quyết sách cần hướng dẫn tỉ mỉ với các thành viên ban quản lý để đưa ra dự án của mình, đây là kỹ năng lãnh đạo quan trọng, quyết sách có được trong quá trình như vậy sẽ nhận được sự ủng hộ cũng như thái độ thực thi nghiêm túc của các thành viên ban quản lý.
Cuối cùng phải cho phép thành viền ban quản lý phạm sai lầm, đưa ra kiến nghị cũng tức là có thể phạm sai lẩm, quyết sách cho lĩnh vực mình quản lý cũng có thể phạm sai lầm, là chuyện bình thường và tất yếu. Người lãnh đạo không bao giờ được chỉ trích các thành viên trong ban quản lý của mình chỉ vì họ mắc sai lầm, cần phải khuyến khích họ sáng tạo cái mới đồng thời chịu trách nhiệm thay họ.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow