NHƯ THẾ NÀO LÀ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG LÝ TƯỞNG?

Cố đông là người hợp tác làm ăn cả đời người, cổ phàn là quỳẼn lực và lợi ứh của cõng ty, cho nen càng phải thận trọng.

Cổ đông khởi nghiệp từ 3 đến 5 người là tốt nhất. Đừng nên khởi nghiệp theo hình thức hộ cá thể hoặc công ty gia đình, cổ đông không nên quá nhiéu, nếu không sẽ dẫn đến việc kết nối khó khăn, giá thành kết nối quá cao, bất cứ nghị quyết nào củng khó đạt được, nhất là trong các vấn đế cần cổ đông đưa ra ý kiến như huy động vốn, thầu tóm. Cổ đông ít quá cũng không tốt. Nếu chỉ có hai cổ đông thì khi xảy ra xung đột sẽ không có ai làm giảm xung đột ấy, một khi mâu thuẫn phát triển đến mức không thể sống chung với nhau, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh. Trên thực tế, khả năng hai ngưởi nảy sinh chia rẽ với vấn đê’ của công ty hầu như là 100%, một khi hai người không có cùng nhận thức vể phương hướng phát triển của công ty chuyên bán ip5 lock cũ, thì việc công ty tan rã gần như là điểu không thể tránh khỏi.
Đại cổ đông không nên nắm giữ quá 40% cổ phần, nếu có hai đại cổ đông thì tỷ lệ này mỗi người phải thấp hơn 30%. Có hai nguyên tắc phải nắm vững vể tỷ lệ cổ phần: một là khoảng cách chênh lệch giữa đại cổ đông và cổ đông nhỏ lẻ không được quá lớn; hai là doanh nghiệp phải có một đại cổ đông. Trong việc xử lý tỷ lệ cổ phần, không nên chỉ có một đại cổ đông nắm giữ đa số cổ phấn, như vậy sẽ khiến ý chí của đại cổ đông cao hơn quyết sách của hội đồng quản trị; cũng không nên bình quân đầu người, mà cần có một đại cổ đông, nhất là với doanh nghiệp đang trong giai đoạn khởi sự, đây là giai đoạn cần anh hùng chủ nghĩa, cần sức phán đoán nhạy bén và lòng quyết tâm kiên định cũng như sự cuổng nhiệt của nhà sáng lập. Nếu không có cổ đông xem công ty như sinh mạng mình, thì doanh nghiệp không thể nào làm được.

99-93.jpg
CỔ đông không nên đểu nằm ở cấp kinh doanh, nếu vậy tất yếu sẽ dẫn đến giữa cấp quản lý với hội dồng quản trị thậm chí là hội đổng cổ đông không có sự phân biệt, vai trò của các bên sẽ trở nên hỗn loạn. Ở một góc độ khác, nếu cổ đông đểu là nhân viên của cấp quản lý, cũng có nghĩa cấp độ cổ đông không đủ cao, thiếu cổ đông có nguồn tài nguyên mạnh hơn.
Cần lưu lại 10% quyển sở hữu cổ phần của doanh nghiệp iphone 5 lock . Đây là khoản để dành cho tương lai khi cần tuyển mộ nhân tài và những công nhân viên có cống hiến lớn trong quá trình phát triển của doanh nghiệp.
Nhiều nhà sáng lập doanh nghiệp đếu có khuynh hướng “đại nghĩa”: để mọi thành viên trong đội ngũ được hưởng cổ phần doanh nghiệp, tặng quyển sở hữu cổ phần cho các thành viên trong nhóm. Đội ngủ theo mình khởi nghiệp đúng là nên được thừa hưởng thành quả của sự phát triển, nhưng trên nguyên tắc chỉ những nhân tài tâm đầu ý hợp, có cống hiến hết mình cho sự phát triển dài hạn của công ty mới đáng được hưởng cổ phần, những người còn lại chỉ nên dùng phương thức hiện kim để tưởng thưởng. Dù có trao quyển sở hữu cổ phần, cũng tuyệt đối không được trao cổ phần danh nghĩa, nếu không người tiếp nhận sẽ luôn cảm thấy như được ban ơn, còn bạn cũng sẽ có cảm giác giống như bố thí, cuối cùng sẽ dẫn đến cổ phần mà anh ta nắm giữ không có cùng quyền lợi như cổ phần của bạn.
Trao cổ phần cho bạn làm ăn cũng phải thận trọng. Nếu công ty không phát triển được, đối phương sẽ chẳng thèm lưu tâm đến khoản cổ phần được trao này. Khi công ty phát triển không có cổ phần, đối phương vẫn hợp tác với bạn như thường.
Nhưng hiện tại cũng có một cách, đó là cố gắng để càng nhiều nhân viên công ty sở hữu cổ phẩn danh nghĩa càng tốt, là cách khích lệ nhân viên, cũng là một phương thức đáng để suy nghĩ.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow