Quản lý khởi nghiệp trong doanh nghiệp triển vọng bao gồm bốn đòi hỏi

phải làm thế nào thì một công ty điện năng mới có thể khai thác được chiếc bóng đèn. Ông biết rõ phải làm sao để thu thập toàn bộ số vốn cần thiết. Các sản phẩm của ông thành công tức thì và nhu cầu đối với chúng tưởng chừng như vô hạn. Chỉ tiếc rằng Edison lại quan niệm quản lý tương đương với làm chủ. Ông không chịu xây dựng đội ngũ quản lý. Và thế là cứ mỗi khi doanh nghiệp triển vọng của Edison phát triển lên đến cỡ vừa, nó lại lâm vào thảm cảnh bi đát đến nỗi không còn cách nào khác ngoài tống cổ chính nhà sáng lập Edison ra khỏi công ty rồi thay thế ông bằng một ban quản lý chuyên nghiệp. Kịch bản này lần lượt xảy ra với tất cả bốn hay năm doanh nghiệp triển vọng mà Edison từng khởi xướng.

Quản lý khởi nghiệp trong doanh nghiệp triển vọng bao gồm bốn đòi hỏi:

6-fdỉm

Quản lý khởi nghiệp trong doanh nghiệp triển vọng bao gồm bốn đòi hỏi

Thứ nhất, nó đòi hỏi người khởi nghiệp phải tập trung vào thị trường.

Thứ hai, nó đòi hỏi tầm nhìn tài chính, đặc biệt là khả năng lên kế hoạch cho lưu lượng tiền mặt và nhu cầu vốn.

Thứ ba, nó đòi hỏi người khởi nghiệp phải chuẩn bị trước một ban quản lý tối cao từ rất sớm. Đến lúc doanh nghiệp triển vọng thực sự cần đến đội ngũ này và có thể trả tiền cho họ thì tất cả đã quá muộn.

Cuối cùng, nó đòi hỏi nhà sáng lập (một hoặc một nhóm người) phải có đủ sự quyết đoán để tự định hình vai trò, công việc và các mối quan hệ của mình trong công ty.

I

TẬP TRUNG VÀO THỊ TRƯỜNG

Khi doanh nghiệp triển vọng không đạt được kỳ vọng trước đó, nó thường đưa ra lời giải thích: “Mọi thứ vẫn diễn biến tốt đẹp trước khi mấy người này đến và lấy đi toàn bộ thị trường của chúng tôi. Mà thật không hiểu nổi, thật ra thì mấy người này có cái gì mà chúng tôi không có?” Đôi khi ta lại nghe: “Mọi thứ vẫn diễn biến tốt đẹp. Một ngày kia mấy người này tiến hành bán sản phẩm cho những khách hàng chúng tôi chưa từng nghe qua. Thế rồi ngoảnh đi ngoảnh lại, họ đã có trong tay toàn bộ thị trường.”

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow