đồng hồ chính hãng

7

Bàn về bán hàng ngày nay

“Người ta sống được là nhờ bán một thứ gì đó,” theo như tiểu thuyết gia Robert Louis Stevenson. Người ta đang bán hoặc một sản phẩm, một dịch vụ, một địa điểm, một ý...
9

Phát triển sản phẩm mới

William H. Davidow, nguyên Phó Chủ tịch Chiến lược tại Intel, đã nói đúng: “Trong khi các thiết bị mới được phát minh ra trong phòng thí nghiệm, thì những sản phẩm đồng hồ chính...
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow